Contact Us or Call Us +972-73-2000200
הרצאת זום - CYMEX5-תוכנת תכנון הנע מכני ואופטימיזציה

הרצאת זום - CYMEX5-תוכנת תכנון הנע מכני ואופטימיזציה

 

תכנת החישובים CYMEX5- תכנת עזר למהנדס/מתכנן מכני, לביצוע אופטימיזציה למערכות הינע מכני, ולצירי הינע מדוייקים.

התכנה יכולה להתחשב בכל רכיבי מערכת ההנעה ובמשטר העבודה של האפליקציה המונעת, רכיבי ההינע המכני והחשמלי - גלגלי שיניים, רצועות, מקשרים ומעל הכל – תמסורת ומנוע.

התכנת יכולה להתמודד עם כל סוגי משטרי התנועה, נתוני עומסים ואינרציות, וכן לשקלל את כלל הרכיבים בציר ומס' צירים במקביל.

 בהרצאה נציג את העקרונות הבסיסים בשימוש בתכנה, אילו ערכים ניתן להכניס לתכנה בחישוב ציר ההינע, ואילו ערכים, ומסמכי מידע טכני התכנה יודעת להחזיר ככלי עזר למהנדס. תכנת ה  CYMEX® 5הינה כלי עזר מעולה למהנדסים, אשר מסייעת ומאשררת בחירת רכיבי הינע המתאימים לתכנון  וכן מאפשרת ביצוע בדיקת התאמה אופטימלית לרכיבי מערכת ההנעה בשלב התכן ולאחר הרצות ראשוניות. 

מומלץ להוריד את תכנת הCYMEX מאתר היצרן ללא עלות , פרטים להורדת התוכנה לפני המפגש (לא חובה)

Contact Us:

Medital Hi-Tech
E-mail: Hi-Tech@medital.co.il
Company Tel: 073-2000280

Avihai Ben Naim
Mobile: 054-6707555
E-mail: avihai@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000227

Ronen Sagi
Mobile: 054-6319985
E-mail: ronen@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000231

Din Kosberg
Mobile: 054-3826374
E-mail: din@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000245

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.

My Cart

Subtotal: 0.00 NIS

Your cart is currently empty.