Contact Us or Call Us +972-73-2000200

טבעת הידוק –Hub-Shaft connections

Posted on July 20 2016

הטבעות הידוק מיועדות להתקנת גלגלי שיניים על גלי הינע ולהעברת מומנטים גבוהים במיוחד.

בטבעות קיים נוזל הידראלי אשר נמצא בתוך השרוול כאשר ברגי הלחיצה מתהדקים, מפעיל הנוזל לחץ שווה על המשטחים החיצוניים והפנימיים של הטבעת, וגורם לדיפורמציה בתחום האלסטי של החומר אשר מתנפך לשני הכיוונים וגורם להידוק האלמנט המורכב על הציר.

הטכנולוגיה מבוססת על חוק פסקל שקובע כי לכל נקודה של גוף או נוזל אי-דחיס יש לחץ השווה ללחץ בו נמצא הנוזל (בתנאי חוסר כבידה)

בשל השימוש בעיקרון ההידראולי, ניתן לקבל טבעות קומפקטיות, מהירות הרכבה נמוכה, קלות הצבה והתקנה (סגירת בורג בודד בהשוואה לטבעות הידוק קוניות אשר דורשות הידוק מספר רב של ברגים), סימטריות (RUNOUT) נמוכה במיוחד, הגישה אל בורג ההידוק היא בכיוון הרדיאלי ולא כמו בטבעות הידוק קוניות שבהם הברגים נמצאים בכיוון האקסיאלי,  אין צורך בשגמים או פגיעה בפני השטח של הציר, בשעת הידוק הטבעת אין תנועה אקסיאלית על הציר כמו בטבעות הידוק קוניות.

יתרון גדול נוסף הוא הפירוק המהיר של הטבעת וניתן לפתוח ולסגור אלפי פעמים. למוצר מס’ סדרות המאפשרות פתרונות הרכבה לגלי הינע מקוטר 6 מ”מ ועד 220 מ”מ ברמות דיוק שונות והתאמה למומנטים שונים , קיימת גרסא מיוחדת המתאימה לעמידה בעומסים רדיאלים גבוהים במיוחד על הציר.

למידע נוסף טבעת הידוק –Hub-Shaft connections

Contact Us:

Medital Hi-Tech
E-mail: Hi-Tech@medital.co.il
Company Tel: 073-2000280

Avihai Ben Naim
Mobile: 054-6707555
E-mail: avihai@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000227

Ronen Sagi
Mobile: 054-6319985
E-mail: ronen@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000231

Din Kosberg
Mobile: 054-3826374
E-mail: din@medital.co.il
Direct Tel: 073-2000245

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.

My Cart

Subtotal: 0.00 NIS

Your cart is currently empty.